. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  CARRIER R-32

 1

38HFE01015,900 บาท

 2

38HFE01220,900 บาท

 3

38HFE01828,900 บาท

 4

38HFE02438,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  CARRIER 42TSU SERIES R-22

 1

38TSU010 / 42TSU010

11.97 

8,987

14,900 บาท

 2

38TSU012 / 42TSU012

12.00

12,458

16,900 บาท

 3

38TSU018 / 42TSU018

12.18

17,424

25,900 บาท

 4

38TSU025 / 42TSU025

11.94

23,311

28,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  CARRIER CURITY 42TSN SERIES R-410

 1

38TSN010-703 / 42TSN010-703

12.42

9,282

15,900 บาท

 2

38TSN012-703 / 42TSN012-703

12.27

12,260

17,900 บาท

 3

38TSN018-703 / 42TSN018-703

11.80

17,603

26,900 บาท

 4

38TSN025-703 / 42TSN025-703

12.17

22,773

29,900 บาท


. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Carrier - TSU

No.

Model

BTU

เบอร์

ราคา

1

42TSU010/38TSU0010

9000

5

15,900

2

42TSU012/38TSU012

12000

5

18,900

3

42TSU018/38TSU018

18000

5

25,900

4

42TSU025/38TSU025

24000

5

34,900 
CARRIER 42TSN SERIES R-410 


38TSN010-703 / 42TSN010-703

9,282

14,900 บาท

38TSN012-703 / 42TSN012-703

12,260

17,900 บาท

38TSN018-703 / 42TSN018-703

17,603

24,900 บาท

38TSN025-703 / 42TSN025-703

22,773

34,900 บาท 
CARRIER 42TSU SERIES R-22 

38TSU010 / 42TSU010

8,987

14,900 บาท

38TSU012 / 42TSU012

12,458

17,900 บาท

38TSU018 / 42TSU018

17,424

24,900 บาท

38TSU025 / 42TSU025

23,311

34,900 บาทพฤกษาแอร์.com

 
   อบรมการขาย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   โรงเรียนเสริมสวย   แผงโซล่าเซลล์   ยางลูกระนาด  
เว็บสำเร็จรูป
×