LG GREEN R410

1

IC10J14,800 บาท

 2

IC13J17,800 บาท

 3

IC18J27,800 บาท

 4

IC24J31,800 บาท

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LG GREEN ECONO R-410

1

C10H.KE2

8,992

15,900 บาท

 2

C13H.KE2

12,042

18,900 บาท

 3

C18H.KE2

18,275

25,900 บาท

 4

C24H.KE2

22,813

29,900 บาท

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEALTH ECONO 


รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

S 10 DN EE 1

5

9390

15,900

S 13 DN EE 1

5

12437

18,900

S 18 DN EE 1

5

18862

26,900

S 24 DN EE 1

5

22197

32,900HEALTH DELUXE 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

D 10 - GKR 1

5

9390

19,900

D 13 - GKR 1

5

12437

25,900

D 18 - GKR 1

5

18862

31,900

D 24 - GKR 1

5

22197

39,900


INVERTER V 4 D PLASMASTER 


รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

IE 10 B

5

8534

23,900

IE 13 B

5

11930

29,900

IE 18 B

5

18510

36,900

IE 24 B

5

21003

43,900INVERTER V 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

IE 10 GKE 1

5

8741

22,900

IE 13 GKE 1

5

11744

27,900

IE 18 GKE 1

5

17426

34,900

IE 24 GKE 1

5

21138

41,900


ART COOL 

รุ่น

เบอร์

บีทียู

ราคาพร้อมติดตั้ง

IA 10 B.R 3

5

9550

25,900 

IA 13 B.R 3

5

12625

29,900

IA 18 C.R 3

5

18426

35,900

IA 24 C.R 3

5

 

42,900 
LG ECONO

S10DN EE1

9,112

14,900 บาท

S13AN EE1

11,980

17,900 บาท

S18DN EE1

18,706

25,900 บาท

S24DN EE1

22,506

29,900 บาท


 
LG GREEN ECONO R-410


C10G.KE1

8,992

16,900 บาท

C13G.KE1

12,042

19,900 บาท

C18G.EE1

18,275

28,900 บาท

C24G.EE1

22,813

34,900 บาท 
LG GREEN DELUXE

D10G.KR1

8,992

19,900 บาท

D13G.KR1

12,042

23,900 บาท

D18G.AR1

18,275

29,900 บาท

D24G.AR1

20,813

35,900 บาท

 
LG ART COOL INVERTER V


IA10GW.AW1

8,614

25,900 บาท

IA13GW.AW1

11,769

29,900 บาท

IA10G.AR1

8,614

25,900 บาท

IA13G.AR1

11,769

29,900 บาท

IA18G.AR1

18,431

35,900 บาท

IA24G.AR1

21,205

42,900 บาท
 
LG DELUXE INVERTER V

I10G.KR1

8,657

23,900 บาท

I13G.KR1

11,930

26,900 บาท

I18G.AR1

17,303

34,900 บาท

I24G.AR1

21,205

41,900 บาท
พฤกษาแอร์.com

 
   อบรมการขาย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   โรงเรียนเสริมสวย   แผงโซล่าเซลล์   ยางลูกระนาด  
เว็บสำเร็จรูป
×