SHARP PLASMACLUSTER INVERTER R32

1

AH-PFX10

8,860

19,900 บาท

 2

AH-PFX13

11,790

24,900 บาท

 3

AH-PFX18

18,600

32,900 บาท

4

AH-PFX24

20,700

39,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  


SHARP PLASMA New R-32

1

AH/AU-PF1015,900 บาท

 2

AH/AU-PF1318,900 บาท

 3

AH/AU-PF1929,900 บาท


. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  


SHARP STANDARD R-32

1

AH/AU-F10

9,271.43

13,900 บาท

 2

AH/AU-F13

12,001.71

15,900 บาท

 3

AH/AU-F19

18,137.17

25,900 บาท


. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  

SHARP PLASMACLUSTER PR-SERIES

1

AH/AU-PR10

9,271.43

17,900 บาท

 2

AH/AU-PR13

12,001.71

19,900 บาท

 3

AH/AU-PR19

18,137.17

28,900 บาท

4

AH/AU-PR24

21,372.77

35,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

SHARP INVERTER BX SERIES ( ไม่มี PLASMACLUSTER )

1

AH/AU-BX10

9,270

19,900 บาท

 2

AH/AU-BX13

11,770

21,900 บาท

 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 


SHARP INVERTE PLASMACLUSTER PBX SERIES


 1

AH/AU-PBX10

9,270

21,900 บาท

 2

AH/AU-PBX13

11,770

25,900 บาท

 3

AH/AU-PBX19

18,410

31,900 บาท

 4

AH/AU-PBX24

20,420

29,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 
 
SHARP STANDARD

AH/AU-R10

9,271.43

14,900 บาท

AH/AU-R13

12,001.71

17,900 บาท

AH/AU-R19

18,137.17

25,900 บาท 
SHARP PLASMACLUSTER PR-SERIES

AH/AU-PR10

9,271.43

16,900 บาท

AH/AU-PR10-RD

9,271.43

16,900 บาท

AH/AU-PR10-GR

9,271.43

16,900 บาท

AH/AU-PR13

12,001.71

18,900 บาท

AH/AU-PR13-RD

12,001.71

18,900 บาท

AH/AU-PR13-GR

12,001.71

18,900 บาท

AH/AU-PR19

18,137.17

26,900 บาท

AH/AU-PR24

21,372.77

31,900 บาท 
Sharp Inverter R-410 

AH/AU-PRX11

9,167.36 (3,070 – 10,200)

21,900 บาท

AH/AU-PRX11-RD

9,167.36 (3,070 – 10,200)

21,900 บาท

AH/AU-PRX14

11,717.83 (3,070 – 12,600)

21,900 บาท

AH/AU-PRX14-RD

11,717.83 (3,070 – 12,600)

21,900 บาท

พฤกษาแอร์.com

 
   อบรมการขาย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   โรงเรียนเสริมสวย   แผงโซล่าเซลล์   ยางลูกระนาด  
เว็บสำเร็จรูป
×