HAIER SERIES R-32 NEW 2018

 1

HSU-10CTR 

220 V

9,717

11,800 บาท

 2

HSU-13CTR 

220 V

12,994

12,800 บาท

 3

HSU-18CTR 

220 V

18,643

19,800 บาท

 4

HSU-24CTR 

220 V

23,864

22,800 บาท. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAIER INVERTER VNQ SERIES R-410 NEW 2018

 1

HSU-10VNQ

220 V

9,533

13,800 บาท

 2

HSU-13VNQ

220 V

12,639

15,800 บาท

 3

HSU-18VNQ

220 V

19,218

22,800 บาท

 4

HSU-24VNQ

220 V

24,981

25,800 บาท
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


HAIER CEK SERIES R-22

 1

HSU-10CEK03T

220 V

9,516

14,900 บาท

 2

HSU-13CEK03T

220 V

12,994

16,900 บาท

 3

HSU-18CEK03T

220 V

18,643

24,900 บาท

 4

HSU-24CEK03T

220 V

23,860

29,900 บาท. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAIER CNB SERIES R-410

 1

HSU-10CNB03T

220 V

10,000

16,900 บาท

 2

HSU-13CNB03T

220 V

13,000

19,900 บาท

 3

HSU-18CNB03T

220 V

18,000

25,900 บาท

 4

HSU-24CNB03T

220 V

24,000

28,900 บาท


ขนาดห้อง/ตรม.

รุ่น

บีทียู

ราคาเครื่อง

9-16

HSU10CEK

9000

15,900

16-22

HSU13CEK

13000

18,900

24-33

HSU18CEK

18000

23,900

30-42

HSU24CEK

24000

27,900พฤกษาแอร์.com

 
   อบรมการขาย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   โรงเรียนเสริมสวย   แผงโซล่าเซลล์   ยางลูกระนาด  
เว็บสำเร็จรูป
×