SAMSUNG  AR400  NEW 2018

 1

AR10KCFHGWKNST

9,400

12,900 บาท

 2

AR13KCFHGWKNST

11,800

13,900 บาท

 3

AR18KCFHGWKNST

18,300

22,900 บาท

 4

AR24KCFHGWKNST

21,300

28,900 บาท
SAMSUNG  AR5000  INVERTER NEW 2018

 1

AR10HCSDQWKNST

9,706

17,900 บาท

 2

AR13HCSDQWKNST

12,482

19,900 บาท

 3

AR18HCSDQWKNST

18,558

27,900 บาท

 4

AR24HCSDQWKNST

22,000

32,900 บาท
SAMSUNG  AR7000  INVERTER NEW 2018

 1

AR10KVSSLWK

9,257

21,900 บาท

 2

AR13KVSSLWK

11,384

23,900 บาท

 3

AR18KVSSLWK

17,310

31,900 บาท

 4

AR124KVSSLWK

20,773

36,900 บาทSAMSUNG R22


1

AR-10 KCFH15,900 บาท

 2

AR-13 KCFH17,900 บาท 

 3

AR-18 KCFH26,900 บาท

 4

AR-24 KCFH31,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

SAMSUNG INVERTER


1

AR-10 KVSSM16,900 บาท

 2

AR-13 KVSSM18,900 บาท 

 3

AR-18 KVSSM27,900 บาท

 4

AR-24 KVSSM32,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 


SAMSUNG BORACAY R-22


1

AS 10 TSQNXST

9,459.77

13,900 บาท

 2

AS 13 TSQNXST

12,160.37

16,900 บาท 

 3

AS 18 TULNXST

18,556.84

23,900 บาท

 4

AS 24 TULNXST

21,859.10

28,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

SAMSUNG TRIANGLES AR5000 R-22

1

AR10JCFNQWKNST

9,650.50

16,900 บาท

 2

AR13JCFNQWKNST

12,253.26

18,900 บาท

 3

AR18JCFNQWKNST

18,534.67

27,900 บาท

 4

AR24JCFNQWKNST

22,000

32,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 


SAMSUNG TRIANGLES AR5000 R-410

1

AR10JRFSQURNST

9,650.50

16.900 บาท

 2

AR13JRFSQURNST

12,253.26

19,900 บาท

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 


SAMSUNG TRIANGLES AR7000 รุ่นฟอก มีWIFI

1

AR10HCSDQWKNST

9,706

17,900 บาท

 2

AR13HCSDQWKNST

12,482

19,900 บาท

 3

AR18HCSDQWKNST

18,558

27,900 บาท

 4

AR24HCSDQWKNST

22,000

32,900 บาท


. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

SAMSUNG TRIANGLES AR5000 INVERTER

 1

AR10JVSSMWKNST

9,000

18,900 บาท

 2

AR13JVSSMWKNST

12,000

20,900 บาท

 3

AR18JVSSLWKNST

18,000

29,900 บาท

 4

AR24JVSSLWKNST

24,000

34,900 บาท

 5

AR30HVFSLWKNST

30,000

42,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

SAMSUNG TRIANGLES AR7000 WIFI INVERTER

 1

AR10HVSDLWKNST

9,000

20,900 บาท

 2

AR13HVSDLWKNST

12,000

23,900 บาท

 3

AR18HVSDLWKNST

18,000

30,900 บาท

 4

AR24HVSDLWKNST

24,000

36,900 บาท. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 


 
SAMSUNG BORACAY 


AS 10 TSQNXST

9,459.77

13,900 บาท

AS 13 TSQNXST

12,160.37

15,900 บาท 

AS 18 TULNXST

18,556.84

25,900 บาท

AS 24 TULNXST

21,859.10

28,900 บาท

 
SAMSUNG TRIANGLES AR5000 R-22

AR10HCFSQWXNST

9,650.50

14,900 บาท

AR13HCFSQWXNST

12,253.26

16,900 บาท

AR18HCFSQWXNST

18,534.67

28,900 บาท

AR24HCFSQWXNST

22,000

32,900 บาท
 
SAMSUNG TRIANGLES AR5000 R-410

AR10HRFSQURNST

9,650.50

15.900 บาท

AR13HRFSQURNST

12,253.26

17,900 บาท


 
SAMSUNG TRIANGLES AR5000 INVERTER

AR10HVSSLWKNST

9,000

18,900 บาท

AR13HVSSLWKNST

12,000

20,900 บาท

AR18HVSSLWKNST

18,000

27,900 บาท

AR24HVSSLWKNST

24,000

34,900 บาท

AR30HVFSLWKNST

30,000

42,900 บาทSAMSUNG

BUT

เบอร์

ราคาปรกติ

พร้อมติดตั้ง

AR10MRFN

9,459

5

15,900

13,900 บาท 

AR13MRFN

12,160

5

19,900

15,900 บาท 

AR18MRFN

18,556

5

26,900

23,900 บาท 

AR24MRFN

21,859

5

31,900

29,900 บาท 


พฤกษาแอร์.com

 
   อบรมการขาย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   โรงเรียนเสริมสวย   แผงโซล่าเซลล์   ยางลูกระนาด  
เว็บสำเร็จรูป
×